BK MLADÁ BOLESLAV

Tisková zpráva APK: Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

2. 6. 2023
Autor: Tisková zpráva
APK LH vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku o dočasném postoupení reklamních práv. Lhůta pro podání nabídek končí 20. 6. 2023 ve 12:00 hodin.

Případné dotazy zasílejte na emailovou adresu ředitele APK LH Martina Loukoty (loukota@apklh.cz)

Pro získání vzoru smlouvy o dočasném postoupení reklamních práv vyplňte a podepište Dohodu o zachování důvěrných informací a zašlete emailem k rukám ředitele APK LH.

Podmínky veřejné soutěže

Dohoda o zachování důverných informací